POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades seran recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies.


Información básica sobre la protección de dades.
Responsable: TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L.
Finalitat: Prestar els serveis sol.licitats, enviament de comunicacions comercials i atendre les seves consultes.
Legitimació: * Execució d´un contracte: Demanda de serveis (Clients)
* Consentiment de l´interessat: Atendre les seves consultes i enviament de comunicacions comercials (usuaris web).
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Derechos: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació adicional, que pot exercir dirigint-se a l´adreça del responsable del tractament en: tmr@tmr.cat
Procedència: El propi interessat.
Informació adicional: Pot consultar informació adicional i detallada sobre Protecció de Dades en la continuación d´aquest document.


Informació addicional
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L. NIF: B-43466630
Adreça postal: Polg. Ind.Mas Batlle, C/Ignasi Iglesias 143, 43206, Reus,(Tarragona).
Telèfon: 977 338916
Correu electrònic: tmr@tmr.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L.. Propietari de la Web tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar : la gestió administrativa, comptable i fiscal dels nostres clients, prestar els serveis sol·licitats, , atendre les seves consultes, intercomunicació entre les parts per mitjans electrònics (Whats App, xarxes, etc),així com l'enviament de comunicacions comercials sobre serveis que puguessin ser del seu interès (usuaris web).


Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i en qualsevol cas durant el plaç necessàri per cumplir amb obligacions legals (clients) i mentre no ho sol·liciti l'interessat (potencials clients i usuaris de contacte web).


Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:- Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials (potencials clients i usuaris web). – Execució d'un contracte: Prestació dels serveis/productes sol·licitats. – Execució de mesures precontractuals a petició de l'interessat: Atendre les sol·licituds rebudes. – Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials. (clients).


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers en el cas de potencials clients ni persones que accedeixen a les aplicacions de consulta web, i en el cas dels clients a:


  • Assessoria fiscal i comptable i altres proveïdors de serveis amb els quals existeix el degut Contracte de Prestació d'aquests serveis (segons prescriu l'article 28 del RGPD-UE), i entitats i instàncies amb la finalitat de Complir amb les obligacions legals (Agència tributària, registres públics…)

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L.. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.


Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l´adreça del propietari de la web.


Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?
Les dades personals que tractem a TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L.. procedeixen del propi interessat.
No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.

TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilidad dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.


Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, TALLERS METAL.LURGICS REUS S.L.no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.


La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.


Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


5 XARXES SOCIALS
En compliment amb l'haver d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que les Xarxes Socials (d'ara endavant, "RRSS") és titularitat de propietari de la web. El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.


Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre el propietari de la web i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en les RRSS, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals del domicili del propietari de la web per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.


Acceptació de l'usuari
Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de les RRSS que el propietari de la web posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la pàgina web. L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a les presents RRSS no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el propietari de la web. L'accés i navegació en les RRSS per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar les RRSS.

Accés a les RRSS

L'accés a les RRSS per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei. En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per a accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més infor-mació, consulti la nostra política de privacitat.


Contingut i ús
La visita a les RRSS per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat in-tel·lectual i industrial de titularitat del propietari de la web o qualsevol altres persones físiques o jurídiques. L'ús de qualsevol dels continguts de les RRSS amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides pel propietari de la web, al lloc web o als seus continguts. El titular de les RRSS no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves RRSS, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors. La visita a les RRSS per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del responsable de la web.


El responsable de la web o qualsevol altres persones físiques o jurídiques. L'ús de qualsevol dels continguts de les RRSS amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides pel propietari de la web, a les RRSS o als seus continguts.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les RRSS, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del propietari de la web i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els contin-guts de les RRSS, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consenti-ment previ, exprés i per escrit del propietari de la web. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei. El propietari de la web no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb les RRSS, i en cap cas s'entendrà que l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part del propietari de la web. Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzat prèviament per part del propietari de la web serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. El propietari de la web es reserva el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.


Responsabilitat i garanties
El propietari de la web declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de les RRSS així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, el propietari de la web no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu: La continuïtat i disponibilitat dels Continguts. L'absència d'errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer. L'absència de virus i/o altres components nocius. Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del propietari de la web. L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en les RRSS. En conseqüència, el propietari de la web no garanteix que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si escau s'incloguin en el lloc web, s'ajustin al present avís legal, ni que l'ús de les RRSS es realitzi de forma diligent. L'ús per menors d'edat de les RRSS o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet. Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars. La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer. El propietari de la web podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a les RRSS amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, el propietari de la web comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), El propietari de la web es compromet a l'eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
© 2021 TMR - Tallers Metal·lurgics Reus Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital