Portes, garatges, baranes i tancaments metàl·lics a Reus

En TMR- Tallers Metal·lúrgics Reus ens hem especialitzat en el sector dels treballs en metall, arribant a oferir una àmplia gamma de serveis a la zona de Reus i Tarragona. Fabricació, reparació i instal·lació de tancaments, portes, portes de garatge, baranes i tota mena d' estructures metàl·liques.

Serveis

Som experts en el ferro, l' acer inoxidable i l' acer al carboni, tot i que també treballem el llautó, el bronze i l' alumini. Descobreix els nostres serveis:

Portes metàl·liques

TMR- Tallers Metal·lúrgics Reus fabrica tot tipus de portes a mida i sempre amb un disseny personalitzat.


Aquestes poden ser enrotllables, batents, basculants, corredisses, de ballesta o seccionals, per a un garatge, per un local o d'accés a vianants.

Qualsevol tipus de porta que fabriquem es pot automatitzar. Segons les dimensions, el pes, la freqüència d'ús i el tipus de porta, s'escull el motor més adequat.

També es subministren i es col·loquen barreres de pas de vehicles de control d'accés i llaços magnètics per a les entrades i sortides.

Baranes metàl·liques

Les baranes sempre es fabriquen a mida i amb un disseny personalitzat escollit pel client, sempre complint les normatives de seguretat de la edificació.


Les baranes poden ser per a escales rectes o escales de cargol, per balcons, per rampes, etc. Les fabriquem amb barrots horitzontals o verticals, totalment cegues, amb ornaments o sense, i de disseny més simple amb cables horitzontals. També es pot combinar acer inoxidable amb vidre, per donar un acabat més modern. Fabriquem amb acer al carbó, acer galvanitzat o inoxidable.

Escales metàl·liques

TMR- Tallers Metal·lúrgics Reus construeix escales a mida i segons les necessitats del client. Fabriquem tot tipus d'escales ja sigui per a una propietat, escales per sortida d'emergència, escales de cargol, escales de gat, escales japoneses, etc. Podem fer-les d'acer inoxidable, de ferro negre o galvanitzades, donant l'acabat que es desitgi.

Els esglaons poden ser de xapa antilliscant, de reixeta tramex o preparats per col·locar fusta o pedra.

Tancaments metàl·lics

TMR subministra i col·loca una gran diversitat de tancaments, principalment per delimitar una propietat, entre ells hi ha:

 • Tancament amb malla simple torsió

• Tancament amb malla rígida electrosoldada

• Tancament amb panells de xapa cega o xapa perforada

• Tancament amb perfils Z o perfils tubulars

•Tancament amb malla de niló, especial per a zones esportives


També es disposa de tanques per a la construcció o per a esdeveniments, amb la possibilitat de llogar-les (malles electrosoldades amb bases de formigó).

Reixes metàl·liques

Tallers Metal·lúrgics Reus fabrica reixes metàl·liques a mida i amb un disseny personalitzat segons les necessitats del client.


Les reixes més tradicionals són les de barrots senzills, encara que també les fabriquem amb motius forjats segons el dibuix que es desitgi, de lames tipus veneciana, amb perfils tubularsperfils Z o totalment úniques segons el gust del client.


També instal·lem reixes fixes o mòbils tipus ballesta, per finestres o per portes d´accés a terrasses, balcons o locals.Comunitats de veïns

Es reparen averies de portes de garatge, baranes i elements metàl·lics en general. El més habitual són canvis de panys, manetes, bombins, ja sigui pel seu desgast o per estar forçats.


S'ofereix el servei de manteniment periòdic de la porta de garatge, que consisteix en una revisió general de la porta i especialment de les parts mecàniques i la part elèctrica de la porta.


També es reparen o es substitueixen portes tallafocs, sempre segons la normativa vigent.


TMR - Tallers Metal·lurgics Reus

Contacta amb nosaltres

  977 338 916