Manteniments industrials a Reus

Serveis

Realitzem tot tipus de manteniments preventius i reparacions industrials:


- Industria Química
- Industria Farmacéutica
- Industria Alimentaria

Manteniments

S’ofereix el servei de manteniment periòdic integral. Es revisa i es repara qualsevol element mecànic, portes de garatge o magatzems, cintes transportadores, sanejament de sales i maquinària.

També es realitzen petites reparacions com canvis de panys, manetes, reparacions en vallats, barreres d'accés, etc. 

A banda, també es fabriquen i s’instal·len nous elements de seguretat com poden ser baranes, proteccions de màquines o reixetes de seguretat per escales.


Estem qualificats en seguretat segons els requisits de la AEQT (Associació d´Empreses Químiques de Tarragona)

Portes metàl·liques

Tallers Metal·lúrgics Reus fabrica i instal·la una gran diversitat de portes metàl·liques sempre tenint en compte la seva funcionalitat, comoditat i seguretat. A més, també s`automatitzen les portes amb el sistema de motorització que més convingui.

Per a industries que necessiten un accés segur i instantani, es solen col·locar portes ràpides, constituïdes d’una estructura d`alumini, perfils d’inoxidable i una lona de teixit de polièster de gran resistència.


També es col·loquen portes contraincendis homologades amb diferents resistències al foc. Les més habituals son les batents d’una o de dues fulles, o les corredisses.


Totes les portes s' instal·len segons normativa yamb els elements de seguretat que sigui necessaris.

Estructures metàl·liques

TMR fabrica noves estructures, ampliacions de naus industrials, reforços d'edificacions existents, coberts i marquesines per a vehicles, altells o tot allò que el client necessiti.


En cada projecte, s’empren els materials que es creguin oportuns per a la realització de l’estructura, sovint es treballa amb perfils estructurals tipus UPN, IPN, IPE, HEA, HEB, entre d'altres.


El material es sol granallar i imprimar per evitar òxids i allargar així el temps de vida de l'estructura.

Caldereria

Tallers Metal·lúrgics Reus fabrica i instal·la tuberies, calderes i dipòsits metàl·lics fabricats a mida i segons les seves funcionalitats. Principalment es fabriquen d'acer al carboni o d’acer inoxidable. 

Fabriquem tolves i cisternes, instal·lem noves canonades tubulars d’inoxidable soldades o bé de tuberia premada


Quan les instal·lacions ho requereixen, s' utilitzen materials específics per a la indústria alimentaria i farmacèutica.

Soldadura

TMR utilitza diferents tècniques de soldadura i compte amb professionals homologats.


Disposem de la maquinària per la soldadura industrial de tubs i tuberies, per una soldadura de precisió per industries d`alta puresa.


La qualitat que aporta la soldadura orbital és excel·lent i la fa ideal per a industries del sector alimentari, farmacèutic i energètic.

Mecanitzats

TMR- Tallers Metal·lúrgics Reus té un taller de mecanització amb torns, freses i la maquinària necessària per mecanitzar una gran varietat de peces, principalment del sector industrial, avícola, agrícola i hoteler. 


Es reparen i es fabriquen elements de maquinaria molt diversa com poden ser: eixos, politges, canvis de coixinets, juntes, engranatges, passadors, etc. S`utilitzen varis materials: ferro, inoxidable, llautó, niló, bronze, plàstic, etc.


Estem especialitzats en la fabricació de vàlvules per a basses i pantans de varis tipus: vàlvula pont, vàlvula de llautó, comportes de rec, cargols per a les tanques, etc. Les peces estan fabricades per fundició.


També fabriquem cargols sense-fi i cargols especials.

Línies de vida

En molts projectes existeix l'obligació d'incorporar les mesures de seguretat que permetin eliminar tots aquells perills quan es fan treballs en alçada (teulades, ponts grua, dipòsits, sils, etc.).


Tallers Metal·lúrgics Reus subministra i instal·la sistemes de protecció per evitar caigudes d'altura, posant en servei i fent el manteniment futur de línies de vida i dels diferents elements de seguretat, tant per a protecció individual com colectiva.


A TMR estem certificats com a instal·ladors autoritzats per TRACTEL IBÉRICA, SA.

 

Vàlvules de regatge, comportes de rec i taps de llautó per bassa amb els seus cargols

TMR - Tallers Metal·lurgics Reus

Contacta amb nosaltres

  977 338 916