Manteniments industrials a Reus

Serveis

Realitzem tot tipus de manteniments preventius i reparacions industrials:


- Industria Química
- Industria Farmacéutica
- Industria Alimentaria

Manteniments

S’ofereix el servei de manteniment periòdic integral. Es revisa i es repara qualsevol element mecànic, portes de garatge o magatzems, cintes transportadores, sanejament de sales i maquinària.

També es realitzen petites reparacions com canvis de panys, manetes, reparacions en vallats, barreres d'accés, etc. 

A banda, també es fabriquen i s’instal·len nous elements de seguretat com poden ser baranes, proteccions de màquines o reixetes de seguretat per escales.


Estem qualificats en seguretat segons els requisits de la AEQT (Associació d´Empreses Químiques de Tarragona)

Portes

Es fabriquen i s’instal·len tot tipus de portes, manuals o automatitzades: portes batents, corredisses, seccionals, basculants, enrotllables, tipus guillotina, tallafocs, etc. Per a industries que necessiten un accés segur i instantani, es solen col·locar portes ràpides, constituïdes d’una estructura d`alumini, perfils d’inoxidable i una lona de teixit de polièster de gran resistència.


També es col·loquen portes contra-incendis homologades amb diferents resistències al foc. Les més habituals son les batents d’una o de dues fulles, o les corredisses.

Estructures

Fabriquem noves estructures, ampliacions de naus industrials, reforços d'edificacions existents, coberts per a vehicles, altells o tot allò que el client necessiti.


En cada projecte, s’empren els materials que es creguin oportuns per a la realització de l’estructura, sovint es treballa amb perfils estructurals tipus UPN, IPN, IPE, HEA, HEB, entre d'altres.

Caldereria

Disposem de soldadors professionals i homologats en la fabricació de tuberies noves, calderes i dipòsits metàl·lics, ja siguin en acer al carboni o d’acer inoxidable. Fabriquem tolves i cisternes, instal·lem noves canonades tubulars d’inoxidable en tuberia premada, etc. També treballem amb materials especialitzats per industries alimentaries i farmacèutiques.

Tots els treballs es fan a mida i segons les especificacions i necessitats indicades pel client.

Soldadura

Es treballa diferents tipus de soldadura en funció de la feina a realitzar. A més, TMR disposa d’un equip de soldadura orbital i tècnics homologats per a poder realitzar aquest tipus de soldadura. La qualitat que aporta la soldadura orbital és excel·lent i la fa ideal per a industries del sector alimentari, farmacèutic i energètic.

Mecanitzats

TMR- Tallers Metal·lúrgics Reus té un taller de mecanització on es realitzen treballs de fabricació i reparació de maquinària industrial, avícola, agrícola, hostalera, etc. 

Es mecanitzen diferents tipus de peces amb torn i fresa, de varis materials: ferro, inoxidable, llautó, nyló, bronze, plàstic, etc.

Estem especialitzats en la fabricació de vàlvules per a basses i pantants: vàlvules pont, vàlvules de bassa de llautó, comportes de rec, cargols per a les tanques, etc. Les peces estan fabricades per fundició.

També fabriquem sinfins i rosques.

Línies de vida

La legislació exigeix adoptar mesures per evitar la sinistralitat laboral en l'entorn del treball, com per exemple, l'obligació d'incorporar les mesures de seguretat que permetin eliminar tots aquells perills quan es fan treballs en alçada (teulades, ponts grua, dipòsits, sils, etc.)


Tallers Metal·lúrgics Reus subministra i instal·la sistemes de protecció contra caigudes d'altura, posant en servei i fent el manteniment futur dels elements de seguretat, tant per a protecció individual com colectiva. Tenim tècnics certificats com a instal·ladors autoritzats per TRACTEL IBÉRICA, SA., en el muntatge de línies de vida horitzontals i línies de vida verticals.

TMR - Tallers Metal·lurgics Reus

Contacta amb nosaltres

  977 338 916

© 2020 TMR - Tallers Metal·lurgics Reus Tots els drets reservats
Produït per PA Digital