Serralleria ( Cerrajería )

Fabricació de PORTES, BARANES, REIXES, ESTRUCTURES (bigues, encavallades, etc).

Les portes es fabriquen segons les necessitats del client: batents, basculants, enrotllables, corredisses o seccionals, manuals o motoritzades.

A banda de realitzar nous treballs, també es fan reparacions de qualsevol tipus que necessitin serveis de SERRALLERIA o SOLDADURA.

Tancaments - Valles

TMR subministra i col·loca una gran diversitat de tancaments: 

 • Malles de diverses mides i gruixos
 • Reixats rígids de models varis
 • Plafons de xapa
 • Lloguer de malles amb peus de formigó per a la construcció
 • Tanques especials per a zones esportives.

 Es fabrica segons un disseny personalitzat. 

 

Caldereria i dipňsits

A TMR fabriquem TUBERIES, CALDERES i DIPÒSITS metàl·lics de ferro o d' inoxidable, com són sitjes (silos) i cisternes.

Els treballs es fan a mida i segons les especificacions indicades pel client.

Manteniments industrial i de comunitats/particulars

Servei de manteniment tant per a particulars i comunitats com per a indústries.

 • Manteniment periòdic integral de portes de pàrquing, peatonals o reparacions.
 • Manteniment general industrial reparacions mecàniques, pneumàtiques i hidràuliques.

Treballem amb TUBERIA PREMSADA i SOLDADURA ORBITAL.

Mecanització

TREBALLS DE TORN I FRESA

 • Mecanització de tot tipus de peces.
 • Fabricació i reparació de maquinària industrial, agrícola, avícola i hotelera.
 • Fabricació de vàlvules pont, vàlvules de bassa de llautó, comportes de rec, cargols per a les tanques, etc.
 • Fabricació de peces amb diferents materials: bronze, llautó, nylon, ferro, inoxidable.
 • Rectificació de politges d'ascensor i escales mecàniques.

Línia de vida - Seguretat en alçades

TMR està certificat en l'instal.lació i manteniment de sistemes de seguretat en alçades, tant per a protecció individual com colectiva.

Certificats com a INSTAL·LADORS per TRACTEL IBÉRICA, SA., en el muntatge de línies de vida horitzontals i línies de vida verticals.

LINIAS DE VIDA Y ANCLAJES TRACTEL®

Tancats provisionals

LLOGUER de valla traslladable pel tancament d'un espai temporal.

 •  Per a qualsevol esdeveniment, exposicions, fires, concerts, etc.

 

Lloguer eventual o de llarg termini.

Amb servei de muntatge i desmuntatge.

web realizada por mussara.com