Tancaments ( Vallas)

Foto Tancaments ( Vallas)

TMR subministra i col·loca una gran diversitat de tancaments, entre ells:

 

Malles de diversos tipus

Reixats rígids de models varis, com poden ser les valles venecianes

- Plafons de xapa

- Malles electrosoldades amb peus de formigó per a la construcció,

   també donem la possiblitat de llogar-les

- Tanques especials per a zones esportives

 

Les malles poden ser de diversos tipus i colors, destaquen les de simple torsió, la nuada i la de triple torsió.

Un cas especial és la malla de nylon que s´instal.la en cas que la protecció tingui una alçada elevada, com per exempe un camp de golf.

Cadascuna es col.loca segons les necessitats del client. S'utilitza generalment per tancar grans àrees, per delimitar el terreny d´una propietat o fer-ne un petit tancat.

Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
Foto Tancaments ( Vallas)
web realizada por mussara.com