Soldadura Orbital

Foto Soldadura Orbital

La soldadura orbital  és una tècnica de soldadura automàtica que te com a Objectiu principal aconseguir una soldadura perfecta, sense Deixar residus ni porus, Tant en el su interior com a l'exterior de la peça.- La base de la soldadura és soldadura TIC sense barilla d'Aportació.

AQUESTA tècnica Només és utilitzada en canonades.- Les Seves aplicacions podin ser en Diferents sectors: químic, Farmacèutic, alimentari, Cosmetic, etc.

La nostra empresa Compta amb Treballadors qualificats per al'ús de la maquinària.- A més, disposem de la Qualificació a seguridad segons a els Requisits de l'AEQT (Associació d'Empreses Químiques de Tarragona)

Foto Soldadura Orbital
Foto Soldadura Orbital
Foto Soldadura Orbital
Foto Soldadura Orbital
Foto Soldadura Orbital
web realizada por mussara.com