Serralleria ( Cerrajería )

Fabricació de PORTES, BARANES, REIXES, ESTRUCTURES (bigues, encavallades, etc).

Les portes es fabriquen segons les necessitats del client: batents, basculants, enrotllables, corredisses o seccionals, manuals o motoritzades.

A banda de realitzar nous treballs, també es fan reparacions de qualsevol tipus que necessitin serveis de SERRALLERIA o SOLDADURA.

Tancaments - Valles

TMR subministra i col·loca una gran diversitat de tancaments, entre els quals poden trobar: 

malles de diverses mides i gruixos, reixats rígids de models varis, plafons de xapa o lloguer de malles amb peus de formigó per a la construcció i tanques especials per a zones esportives.

 Es fabrica segons un disseny personalitzat. 

 

Caldereria i dipňsits

A TMR fabriquem TUBERIES, CALDERES i DIPÒSITS metàl·lics de ferro o d' inoxidable, com són sitjes (silos) i cisternes.

Els treballs es fan a mida i segons les especificacions indicades pel client.

Manteniments

Servei de manteniment tant per a particulars i comunitats com per a indústries.

  • Manteniment periòdic integral de portes de pàrquing, peatonals o de petites reparacions.
  • Manteniment general industrial i en reparacions mecàniques, pneumàtiques i hidràuliques.

Treballem en molts casos amb TUBERIA PREMSADA i SOLDADURA ORBITAL.

Mecanització

TREBALLS DE TORN I FRESA

  • Mecanització de tot tipus de peces.
  • Fabricació i reparació de maquinària industrial, agrícola, avícola i hotelera.
  • Fabricació de vàlvules pont, vàlvules de bassa de llautó, comportes de rec, cargols per a les tanques, etc.
  • Fabricació de peces amb diferents materials: bronze, llautó, nylon, ferro, inoxidable.

Línia de vida - Seguretat en alçades

TMR ofereix subministrament, instal.lació i manteniment  de sistemes de seguretat en alçades, tant per a protecció individual com colectiva.

A TMR estem certificats com a INSTAL.LADORS per TRACTEL IBÉRICA, SA., en el muntatge de línies de vida horitzontals i línies de vida verticals.

Tancats provisionals

Posem al servei dels nostres clients el lloguer de valla traslladable pel tancament d'un espai temporal.

- Per a qualsevol esdeveniment, exposicions, fires, concerts, etc.

- Per a obres públiques o privades.

Lloguer eventual o a llarg plaç.

Amb servei de muntatge i desmuntatge.

web realizada por mussara.com